Motion Free កម្ពុជា មួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈឺចាប់


អត្ថបទប្រយោជន៍នៃប្រេងលាប សម្រាប់ឆ្អឹងខ្នង និងសន្លាក់

– អនុញ្ញាតឲ្យមានការព្យាបាលការរងរបួសតក់ស្លុត និងជំងឺដែលទាក់ទងនឹងសន្លាក់ និងឆ្អឹងខ្នង
– វាពិតជាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ម្តង និងអាចប្រើប្រាស់យ៉ាងមានសុវត្ថិភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ
– សមាសធាតុផ្សំសកម្មរបស់រុក្ខជាតិឱសថ

Continue reading Motion Free កម្ពុជា មួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈឺចាប់